ข้อมูลโรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

บ้านแซววิทยาคม

บ้านแซววิทยาคม บ.ช.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : B.S.W.

186 หมู่ 2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) Tel. 053182423

เบอร์โทรศัพท์ : 053182423

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://www.bsw.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านแซววิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 10 8 18
พนักงานราชการ 1 1 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 2 1 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 4 5
รวม 15 16 31

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 22 32 54 2
ม.2 25 27 52 2
ม.3 22 39 61 2
ม.4 17 34 51 2
ม.5 22 24 46 2
ม.6 22 21 43 2
รวม 130 177 307 12