ข้อมูลโรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

บ้านแซววิทยาคม

บ้านแซววิทยาคม บ.ช.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : B.S.W.

186 หมู่ 2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) Tel. 053182423

เบอร์โทรศัพท์ : 053182423

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://www.bsw.ac.th

เกี่ยวกับบ้านแซววิทยาคม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแซววิทยาคม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 9 9 18
พนักงานราชการ 1 1 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 2 3 5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 4 5
รวม 14 20 34

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 28 24 52 2
ม.2 24 29 53 2
ม.3 28 27 55 2
ม.4 21 28 49 2
ม.5 12 26 38 2
ม.6 21 23 44 2
รวม 134 157 291 12