โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2564

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:54:14
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
17/05/2021 - 16/05/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสุมาพร จักรอินต๊ะ

รูปภาพกิจกรรม