โครงการ/กิจกรรม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher :C4T)

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher :C4T)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:50:15
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher :C4T)
หน่วยงาน :
สสวท. และ สพฐ.
สถานที่ :
โรงแรม M Boutique Resort จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
31/10/2020 - 01/11/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอำภา จิตแหลม

รูปภาพกิจกรรม