โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report)

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:49:52
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report)
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
18/05/2020 - 31/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวภาวินี ศิริศิลป์มานะกุล

รูปภาพกิจกรรม