โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการปฏิบัติงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:49:10
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฏิบัติงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก

รูปภาพกิจกรรม