โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 25 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 15:32:42
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
16/05/2020 - 09/04/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
พระอาจารย์สมคิด จิตฺตสํวโร

รูปภาพกิจกรรม