โครงการ/กิจกรรม รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕63 Self Assessment Report : SAR

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕63 Self Assessment Report : SAR

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:58:51
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕63 Self Assessment Report : SAR
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
18/05/2020 - 31/03/2021
รายละเอียด :

https://drive.google.com/drive/folders/11fSj_iTAiaI5KDSdMWrbzGS2DIuWqObE

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายพิทักษ์ ไชยสถาน

รูปภาพกิจกรรม