โครงการ/กิจกรรม ชีวีตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล ( New Normal life and digital quotient )

ชีวีตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล ( New Normal life and digital quotient )

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 10:07:19
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ชีวีตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล ( New Normal life and digital quotient )
หน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายสมพร เจริญศิริ

รูปภาพกิจกรรม