โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการประเมินนเอง ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินนเอง ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:49:15
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการประเมินนเอง ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 31/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายธันยวัฒน์ ทิพสุวรรณ์

รูปภาพกิจกรรม