ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

186 หมู่ 2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) Tel. 053182423

186 หมู่ 2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00