ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ วันที่ โดย
1. แจ้งประกาศให้นักเรียน เรียนออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 2021-06-17 เรวัตร วงศ์วุฒิ
2. โรงเรียน​บ้าน​แซว​วิทยาคม​ รับสมัคร​ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ นักการ​ภารโรง​ 1​ ตำแหน่ง​ 2021-05-06 เรวัตร วงศ์วุฒิ
3. การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 2021-04-19 เรวัตร วงศ์วุฒิ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2020-06-29 เรวัตร วงศ์วุฒิ
5. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา 2020-06-25 เรวัตร วงศ์วุฒิ

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 (SAR) นางราตรี มาบุตร -
2 รายงานผลการปฎิบัติงานปีการศึกษา 2563 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ 18/05/2020 - 31/03/2021
3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 63 วีรยุทธ นายวีรยุทธ ทองอ่อน -
4 Coding นางสาวอำภา จิตแหลม -
5 รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวสายพิน โปราหา 14/05/2020 - 15/05/2021
6 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report) นายวีรยุทธ ทองอ่อน -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสาวอำภา จิตแหลม 16/05/2020 - 15/05/2021
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 นายชนาธิป โหตรภวานนท์ -
9 รายงานแผนการพัฒนาตนเอง นางสาวนุชรินทร์ ปามูล -
10 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวงโยธวาทิต รุ่นที่ 3 นายสมพร เจริญศิริ 09/09/2020 - 12/09/2020
11 แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 หน่วยที่ 1 นายนิวัติ ยอดมูลดี 16/05/2021 - 30/09/2021
12 รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report) นายนิวัติ ยอดมูลดี -
13 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ :มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู หัวข้อเทคนิคและวิธ๊การสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ นางสุมาพร จักรอินต๊ะ 19/05/2021 - 19/05/2021
14 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของของผู้บริหาร นักวิชาการและครู หัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชั่น นางสาวนุชรินทร์ ปามูล -
15 ชีวีตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล ( New Normal life and digital quotient ) นายสมพร เจริญศิริ -
16 รายงานผลการอบรม Samsung Innovation Campus – Coding for Teachers นายเรวัตร วงศ์วุฒิ 08/05/2021 - 09/05/2021
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิธร กันใจ 15/05/2020 - 14/05/2021
18 อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ OBEC 2021 Webinar นายปรีชา คำแสน 20/05/2021 - 20/05/2021
19 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2564 นางสุมาพร จักรอินต๊ะ 17/05/2021 - 16/05/2022
20 รายงานแผนพัฒนาตนเอง นางสาวสิรินภา โยธา 01/01/2021 - 15/05/2021

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรม

Latest News57032005

"ศิษย์ดีเพราะมีครู" วันไหว้ครู 15 กรกฎาคม 2564

"ศิษย์ดีเพราะมีครู" วันไหว้ครู 15 กรกฎาคม 2564

Read more
Latest News57032005

ร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการความสำเร็จใน การดำเนินงานค

ร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการความสำเร็จใน การดำเนินงานคุณธรรมของโรงเรียน ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณ

Read more
Latest News57032005

การประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อ

การประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" เพื

Read more
Latest News57032005

ผู้อำนวยการกุศล มีปัญญา และคณะครูโรงเรียนบ้านแซววิ

ผู้อำนวยการกุศล มีปัญญา และคณะครูโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเชียง

Read more
Latest News57032005

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธ

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more
Latest News57032005

มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) จุด อำเภอเชียงแสน ได้

มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) จุด อำเภอเชียงแสน ได้มาให้บริการในการฉีดพ่นยา ฆ่าเชื้อ ตามอาคาร สถานที่

Read more
Latest News57032005

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 โด

Read more
Latest News57032005

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปี​

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6​ ปีการศึกษา​ 2563​

Read more
Latest News57032005

งานปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศ

งานปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.