ชื่อ - นามสกุล :นางเมตตา ผาทอง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :08*
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดกิจกรรมการเรียนสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์