ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอาภาภรณ์ บุญทา
ตำแหน่ง :ครูขาดแคลนวิกฤต
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์