ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธมนวรรณ จันทร์มา
ตำแหน่ง :ครูขาดแคลนวิกฤต
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระการงานฯ
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :