ชื่อ - นามสกุล :นายประจักษ์ ทาก๋อง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระการงานฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี