ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอภิลดา ขันคำ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระฯการงานฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนกลุ่มสาระฯการงานฯ