ชื่อ - นามสกุล :นางสาวละออง สุขสถาน
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :แม่บ้าน
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :08*
Email :*@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : แม่บ้าน