ชื่อ - นามสกุล :นายขวัญชัย จักแก้ว
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :นักการภารโรง
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :08*
Email :*@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : นักการภารโรง