ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศุทธิพร อินตา
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :08*
Email :*@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดกิจกรรมการเรียนสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ