ชื่อ - นามสกุล :นายธีระศักดิ์ โนชัย
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
Telephone :
Email :*@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ