[ Naphatpon ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นภัทร์พล กุศลส่ง
ชื่อเล่น : 
ต้นต้อง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/10/2547
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
tongt7744@gmail.com  
ที่อยู่ : 
436
อำเภอ : 
เชียงแสน
จังหวัด : 
เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 
57150
เบอร์โทรศัพท์ : 
0947613460
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น