[ yaowaret ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เยาวเรศ เงินสัจจา
ชื่อเล่น : 
ปูเป้
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/11/2537
อายุ : 
22
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
yaowaret_pupe@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
165 ม.2 บ้านทุ่ง ต.บ้านเเซว, โทร.0922783278
อำเภอ : 
เชียงเเสน
จังหวัด : 
เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 
57150
เบอร์โทรศัพท์ : 
0922783278
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ปริญญาตรี